Estratègia digital de centre

En aquests apartats us informarem de l’ús de les TIC al Col·legi Martí orientat a tota la comunitat educativa: alumnat, famílies i personal docent.