El Col·legi Martí inicia la seva existència el setembre de 1958 a l’avinguda Jaume I de Terrassa amb l’objectiu i il·lusió d’aportar un projecte educatiu a les famílies del barri de Sant Pere, l’actual Sant Pere Nord.

 

L’any 1967 vam traslladar les dependències de l’escola a l’emplaçament actual de l’edifici d’Educació Infantil i Primària, al carrer Manresa 135. Es va iniciar amb el nom d’Acadèmia Martí perquè, a més de l’ensenyament reglat obligatori, donàvem classes d’idiomes, comerç, comptabilitat, batxillerat, etc. Més endavant es va canviar el nom a Col·legi Martí.

 

El curs 1972-1973, s’obre l’oportunitat per part de l’Administració de subvencionar els ensenyaments obligatoris i reduir el cost de les famílies en l’educació dels seus fills. És des d’aquell primer curs que el Col.legi Martí te concertats tots els nivells educatius.

 

Amb interès per donar continuïtat al tipus d’ensenyament escollit pels pares i amb molta il·lusió vam encetar l’any 1996 els estudis de l’ESO en un nou edifici situat a la travessera dels carrers Roca i Roca i Dr. Ferran. 

 

Des d’aquell 1958, l’escola ha crescut i ha renovat les seves instal.lacions amb vocació de servei a la societat en general i al barri de Sant Pere. Avui oferim Llar d’infants, una línia a Educació Infantil i Primària i dues a l’Educació Secundària.