Educació Primària

El nostre objectiu és aconseguir la formació competencial de tots els alumnes perquè desenvolupin i adquireixin les habilitats que els preparin pels reptes de l’etapa de secundària i els converteixin en GRANS persones!

ICONA 27

Educació emocional

Aquest és el primer eix del Projecte Vincles. Treballar l’educació emocional és de gran importància per a que l’alumne tingui eines adequades per desenvolupar-se a la societat i trobar relacions socials positives.

 

Per a desenvolupar aquest eix a l’etapa de Primària es porten a terme un seguit d’actuacions tals com, el projecte de convivència del centre, sortides escolars i convivències, participació a festes escolars i tradicionals, mediació entre iguals i tallers d’educació emocional.

ICONA 28

Treball per competències

Les competències són l’eix vertebrador del nostre procés educatiu i són la base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement dels alumnes.

ICONA 29

Innovació pedagògica

Donem continuïtat als projectes iniciats a Infantil, cercant una pedagogia activa amb programes concrets:

 

  • Intel·ligències múltiples: Treballem les 8 intel·ligències de la persona per afavorir que cada alumne/a sigui capaç de trobar aquell àmbit de treball que més s’adeqüi al seu perfil.
  • Aprenentatge i servei, per estimular el desenvolupament personal i social de l’alumne
  • Programació i robòtica, per desenvolupar el pensament matemàtic i la visió espacial
  • Aprenentatge cooperatiu en el treball de totes les matèries per afavorir la cooperació en la producció de les seves feines.
  • Pla de foment de la lectura, apadrinament lector
ICONA 30

Seguiment personalitzat

L’aconseguim mitjançant un seguiment tutorial dels alumnes amb les seves famílies; una estructura organitzativa que facilita el treball amb grups reduïts; l’orientació,  assessorament i seguiment dels alumnes per part del Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’escola, i amb la plataforma educativa de comunicació amb les famílies

 
ICONA 31

Aprenentatge de i en Anglès

El Projecte lingüístic del nostre centre, impulsa com a eix vertebrador a tota l’escola, que els nostres alumnes aprenguin i utilitzin l’anglès d’una manera adequada i espontània.

 

L’escola fa ús de la metodologia AICLE per afavorir l’aprenentatge en l’ús de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques.

Alguns exemples de com es treballa a Primària

Apadrinament lector

Kahoot

Robòtica

Educació física