Educació Primària

El nostre objectiu és aconseguir la formació competencial de tots els alumnes perquè desenvolupin i adquireixin les habilitats que els preparin pels reptes de l’etapa de secundària i els converteixin en GRANS persones!

ICONA 27

Educació emocional

És de gran importància perquè l’alumne tingui eines adequades per desenvolupar-se a la societat i trobar relacions socials positives. Per a desenvolupar-la, es porten a terme actuacions com el projecte de convivència, sortides escolars i tallers d’educació emocional, d’entre d’altres. 

ICONA 28

Treball per competències

Les competències són l’eix vertebrador del nostre procés educatiu i són la base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement dels alumnes.

ICONA 29

Innovació pedagògica

Donem continuïtat als projectes iniciats a Infantil, cercant una pedagogia activa amb programes concrets com Intel·ligències múltiples, Aprenentatge i Servei, Programació i Robòtica, Aprenentatge cooperatiu i Pla de foment de la lectura.

ICONA 30

Seguiment personalitzat

L’aconseguim mitjançant un seguiment tutorial dels alumnes amb les seves famílies; Una estructura que facilita el treball amb grups reduïts; l’orientació,  l’assessorament i el seguiment dels alumnes per part del Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’escola i amb la plataforma educativa de comunicació amb les famílies. 

 
ICONA 31

Aprenentatge de i en Anglès

El Projecte lingüístic del nostre centre impulsa com a eix vertebrador a tota l’escola, que els nostres alumnes aprenguin i utilitzin l’anglès d’una manera adequada i espontània. Fem ús de la metodologia AICLE per afavorir l’aprenentatge en l’ús de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques.

Aquí trobareu alguns exemples de com treballem a Primària

 

Apadrinament lector

Kahoot

Robòtica

Educació física