Educació Secundària

El nostre objectiu és aconseguir que els nois i noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i adaptar-se als canvis que es trobaran al llarg de la seva vida, per esdevenir persones preparades i capaces de ser crítiques en una societat plural, diversa i en canvi continu.

ICONA 32

Recursos innovadors

Treballem amb ordinadors portàtils, pissarres digitals interactives, recursos Moodle i blogs i programació Scratch i robòtica. També treballem per projectes, l’aprenentatge cooperatiu i les rutines de pensament. Fem activitats atractives  com l’Olimpíada Matemàtica o l’hora de la lectura i l’Aprenentatge i Servei que ajuda a formar alumnes competents, fent serveis a la comunitat.

ICONA 33

Valorem la diversitat

Els alumnes tenen diferents ritmes d’aprenentatge i, per això, fem grups reduïts. Al disposar d’assessorament psicopedagògic, assegurem un acompanyament personalitzat als alumnes. També afavorim i potenciem la cultura de la mediació per la resolució dels conflictes entre alumnes i reforcem l’atenció individualitzada per aquells que ho necessiten.

ICONA 34

Innovació pedagògica

Donem continuïtat als projectes iniciats a Primària, cercant una pedagogia activa amb programes concrets com el treball de les Intel·ligències Múltiples, Aprenentatge  i Servei, com el taller de mòbils per a gent gran, Laboratori, Programació amb Scratch. Programació i Robòtica o Aprenentatge cooperatiu d’entre d’altres. 

Aquí us deixem alguns exemples de com treballem a Secundària

 

Laboratori

Programació Scratch

Taller de mòbils per la gent gran