Educació Secundària

El nostre objectiu és aconseguir que els nois i noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i adaptar-se als canvis que es trobaran al llarg de la seva vida, per esdevenir persones preparades i capaces de ser crítiques en una societat plural, diversa i en canvi continu.

ICONA 32

Recursos innovadors

Treballem amb ordinadors portàtils, pissarres digitals interactives, recursos Moodle i blogs, programació Scratch i robòtica; amb metodologies com el treball per projectes, l’aprenentatge cooperatiu i les rutines de pensament; i activitats atractives per treballar les matemàtiques i les llengües, com la Olimpíada matemàtica o l’hora de la lectura; i l’Aprenentatge i Servei que ens ajuda a formar alumnes competents, motivats per aprendre i preparats per la vida, fent serveis a la comunitat.

ICONA 33

Valorem la diversitat

Entenem que els alumnes tenen diferents ritmes d’aprenentatge i, per això, fem grups reduïts. Al ser una escola propera i familiar i disposar d’assessorament psicopedagògic, assegurem un acompanyament molt personalitzat als alumnes. La plataforma educativa, ens permet treballar família i escola diàriament, i estar sempre informats de l’evolució dels alumnes. I afavorim i potenciem la cultura de la mediació per la resolució dels conflictes entre alumnes i reforcem l’atenció individualitzada per aquells que ho necessiten.

ICONA 34

Innovació pedagògica

Donem continuïtat als projectes iniciats a Infantil, cercant una pedagogia activa amb programes concrets:

 

  • Intel·ligències múltiples: Treballem les 8 intel·ligències de la persona per afavorir que cada alumne/a sigui capaç de trobar aquell àmbit de treball que més s’adeqüi al seu perfil.
  • Aprenentatge i servei, per estimular el desenvolupament personal i social de l’alumne
  • Programació i robòtica, per desenvolupar el pensament matemàtic i la visió espacial
  • Aprenentatge cooperatiu en el treball de totes les matèries per afavorir la cooperació en la producció de les seves feines.
  • Pla de foment de la lectura, apadrinament lector

Alguns exemples de com es treballa a Secundària

 

Laboratori

Programació Scratch

Taller de mòbils per la gent gran