Vincles, un projecte educatiu singular

Treballem per afavorir el creixement global dels i les alumnes des del desenvolupament intel·lectual, artístic, emocional, físic i relacional, fomentant actituds necessàries per a la seva integració a una societat en canvi constant.

Visita virtual de les instal.lacions

El dia a dia a l'escola

Projecte:»Terrassa Amplia la Mirada»

Fa unes setmanes els companys i companyes de l’Escola Heura van venir a fer una xerrada a l’alumnat de 5è. Ens van presentar el projecte «Terrassa Amplia la Mirada”. És un projecte que, a través de l’ús de pictogrames, vol aconseguir l’accessibilitat de

Convivències de Cicle Inicial i 3r a La Granja Escola

Les i els alumnes de Cicle inicial i 3r d’educació primària, els dies 22, 23 i 24 d’abril van gaudir tots junts de tres dies de convivències a La Granja Escola de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental).  1r i 2n van fer

Padrins i fillols anem a la Biblioteca Central

El divendres dia 3 de maig els alumnes de 1r i 2n d’educació primària acompanyats dels seus padrins i padrines de 5è i 6è van anar a la Biblioteca Central de Terrassa per compartir una estona de lectura, gaudir d’un matí plegats i

Colònies a Mas Gorgoll a Palamós

Els i les alumnes de 4t, 5è i 6è han passat uns dies fantàstics a la casa de colònies de Mas Gorgoll a Palamós.   Han fet activitats a la platja aprenent del mar, la pesca i les xarxes tròfiques.   Han estat un dies

Col·laboradors

Emocions

Oferim eines i estratègies als nostres alumnes per tal que identifiquin i regulin les emocions, amb la finalitat de poder desenvolupar i gestionar la seva vida amb el major grau de felicitat possible.
ICONA 6
Educació Emocional

Les emocions acompanyaran els nostres alumnes al llarg de la seva vida i és per això que donem una importància cabdal a l’autoconeixement, la identificació i la regulació de les emocions percebudes en cada moment. 

ICONA 7
Mediació i convivència

La mediació és un procés educatiu que fomenta el diàleg i la convivència positiva entre les persones, contribuint, alhora, a la transformació pacífica de les dinàmiques de conflicte del centre. A més, per tal d’assegurar una bona convivència en l’entorn escolar es duen a terme un seguit d’accions que promouen la interrelació i empatia de l’alumnat en les diferents etapes educatives, junt amb una educació emocional i en valors.

ICONA 8
Acompanyament personalitzat

En primer lloc es tracta d’acollir tothom que passi a formar part de l’escola, ja siguin alumnes, famílies, professors o altres professionals. En acollir nous alumnes es realitza un seguiment d’aquests a traves d’una sèrie d’entrevistes tant amb l’alumne com amb la família. 

Aprenentatge

Despleguem un seguit de programes d’aprenentatge per aconseguir una formació competencial de tots els nostres alumnes.
 
Una competència és la forma en que una persona empra tots els seus recursos personals (habilitats, actituds, coneixements i experiències) per a resoldre de forma adequada una tasca en un context definit. Treballar per competències comporta: integració de coneixements en la resolució de problemes, funcionalitat del coneixement i autonomia de l’alumnat per aprendre i per actuar eficaçment.
 
Per tal d’aconseguir alumnes competents, posem l’èmfasi en preservar la curiositat i l’entusiasme per aprendre i per ser, així com en les seves capacitats, experiències, inquietuds, curiositats… Sense substituir els continguts, els donem sentit i els fem funcionals fent una renovació metodològica, convertint el paper del docent en un guia més que en un transmissor de coneixements.
ICONA 12
L’Olimpíada Matemàtica

L’ Olimpíada Matemàtica és una activitat lúdica que organitza el Departament de Ciències de l’ESO des del curs 2006-2007 fins l’actualitat.


Participen els alumnes dels diferents grups de nivell de matemàtiques d’ESO i els alumnes de cicle superior de Primària. Es proposen, de forma periòdica, una sèrie de proves diverses a mode de competició per fer més atractives i engrescadores les matemàtiques.

ICONA 10
Projectes i treball cooperatiu

Els projectes de treball potencia un treball globalitzador, relacional i interdisciplinari on el més important és que els alumnes han de pensar, escollir, decidir, acceptar, dialogar contribuint a ajudar-los a aprendre a aprendre, el que els motiva a descobrir fent que l’aprenentatge sigui significatiu.

 

L’aprenentatge cooperatiu és la utilització del treball en equips reduïts amb una finalitat didàctica. Això s’aconsegueix utilitzant estructures que assegurin la participació igualitària de tots els membres de l’equip, potenciant al màxim la interacció entre alumnes. La seva finalitat és que tots aprenguin els continguts de les assignatures al màxim de les seves possibilitats i aprenguin a treballar en equip.

ICONA 9
Intel·ligències múltiples

A l’escola fem que els nostres alumnes desenvolupin la capacitat per resoldre problemes potenciant les seves 8 intel·ligències: espacial, corporal, naturalista, musical, lingüística, interpersonal, intrapersonal i matemàtica. Cada infant, a partir de la seva intel·ligència predominant, serà capaç d’escollir la millor alternativa per fer el seu aprenentatge més significatiu i funcional.

ICONA 11
L’anglès i la metodologia AICLE

L’escola dona gran importància a l’ensenyament i aprenentatge de l’anglès des de P3. Tan a primària com a secundària apostem per la metodologia L’AICLE (L’Aprenentatge integrat de Continguts i Llengües Estrangeres) com a proposta pedagògica per incidir en l’ús de l’anglès dins d’altres matèries. L’alumne aprèn l’anglès a la vegada que aprèn continguts específics propis d’altres àrees.

ICONA 13
Gust per la lectura

L’escola desenvolupa un pla lector que contempla un conjunt d’activitats a cada etapa que tenen com a objectiu el desenvolupar el gust per la lectura del nostre alumnat.

ICONA 14
Música i interpretació

Les arts escèniques són una manifestació humana de caràcter cultural i artístic, en la qual l’alumne aprèn a expressar, comunicar i rebre pensaments, emocions, sentiments i idees, tant pròpies com alienes. Es fa treball dramàtic, musical i d’expressió corporal dins de l’assignatura d’Arts escèniques i dansa (4t ESO) i en les assignatures de música i educació física.

Innovació

Innovar ens permet ensenyar de maneres molt diferents per donar resposta a les necessitats i inquietuds de l’alumnat fent-lo més competent.
ICONA 15
Rutines de pensament

Les rutines de pensament són les eines bàsiques per fer visible el pensament. Són uns patrons repetitius de pensament que ajuden a comprendre un contingut en una direcció concreta. Les rutines es converteixen en hàbits de pensament a través de l’organització de tres blocs, presentar i explorar idees, explorar-les amb major profunditat i sintetitzar i organitzar-les.

ICONA 16
Eines digitals

La competència digital és clau per a la integració dels i de les alumnes a la societat. Treballem a cada etapa amb eines i recursos digitals que tenen com a objectiu contribuir a desenvolupar aquesta competència.

ICONA 17
Robòtica i programació

Amb l’objectiu d’estimular l’interès per la ciència i la tecnologia, així com de desenvolupar la creativitat i el raonament lògic i fomentar el treball cooperatiu, tot d’una manera atractiva i profitosa per l’alumnat, l’escola potencia les matèries de robòtica i programació. Així a cada etapa es desenvolupen continguts adaptats a la mateixa.

ICONA 18
Emprenedoria

A la Secundària es fa una optativa d’emprenedoria per tal de desenvolupar entre l’alumnat, la  consciència d’una nova oportunitat que se’ls obre de cara al futur: la possibilitat de ser un emprenedor.

Persones

Escola i família treballant junts en l’educació i creixement de cada alumne/a. L’atenció personalitzada al llarg de tota l’escolarització és essencial per l’èxit educatiu. L’escola aporta recursos que garanteixen aquesta atenció.
ICONA 19
Orientació i acompanyament

L’escola compta amb una estructura de persones que té com a funció l’orientació i acompanyament de l’alumnat durant tota la seva trajectòria a l’escola que consisteix en: El treball d’assessorament i suport del departament d’orientació psicopedagògic vers els alumnes, famílies, tutors i mestres. La tutoria a l’alumne i a la família. El desenvolupament de mesures d’atenció a la diversitat, tals com, atencions individualitzades, la creació de grups de suport i desdoblament, l’acollida i l’orientació vocacional i professional a la ESO, entre d’altres.

ICONA 20
Acollida

L’escola compta amb un pla d’acollida que recull les actuacions que un centre educatiu posa en marxa per tal de facilitar l’adaptació de l’alumnat que s’incorpora de nou al mateix.

El pla d’acollida contempla actuacions vers totes les parts implicades, alumnes, famílies, professorat i experts externs, prenent especial atenció en el començament de cada etapa.

ICONA 21
Formació de famílies

Aquest projecte va adreçat a les famílies per tal d’anar conjuntament (escola i família) en l’educació dels seus fills a través d’experiències, d’intercanvi d’informació i la coneixença de l’alumne. A partir de diferents col·loquis, xerrades o seminaris, l’escola ofereix eines per tal d’ajudar al creixement i desenvolupament de la personalitat dels alumnes, així com el descobriment de les seves capacitats.

ICONA 22
Plataforma educativa

Educamos, es la plataforma de gestió educativa i de comunicació de l’escola cap a les famílies que facilita la interacció contant i àgil d’ambdues parts.

Comunitat

Aquest eix del projecte Vincles té com a finalitat principal conscienciar, sensibilitzar i fer participar als alumnes i a les famílies en accions solidàries mitjançant activitats pedagògiques que es fan tant a l’escola com en entitats del nostre barri.
ICONA 23
Solidaritat

Organització de campanyes solidàries que desperten en els nostres alumnes la necessitat de compromís amb la societat: recollida de roba i aliments, Marató TV3, col.laboració amb ONG’s, celebració de jornades solidaries com el Dia Internacional de la Pau i la no violència, etc.

ICONA 24
Aprenentatge i servei

Programa de servei comunitari de voluntariat dels alumnes d’ESO a entitats de caràcter social del barri i entorn més immediat. Aquest programa de voluntariat, busca ampliar, complementar i enriquir l’educació del nostre alumnat amb activitats no acadèmiques però plenes d’autoestima, confiança i compromís.