Llar d’infants

Un espai per créixer i ser feliç

Aquest curs escolar, l’escola ofereix a les famílies del barri la Llar d’Infants.

Amb la creació d’aquesta nova etapa volem donar servei a la comunitat i oferir un projecte educatiu integral de 0 a 16 anys.

El nostre objectiu és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants.

ICONA 3

Projecte

L’organització de la Llar d’Infant del Martí parteix dels principis d’educació inclusiva i coeducadora, fent una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

 

El projecte educatiu de la Llar d’infants, s’integra al projecte d’escola, Vincles, el projecte singular i innovador de l’escola que treballa, les emocions, els aprenentatges,  la innovació pedagògica, l’acompanyament a la família i a l’alumne/a i la comunitat.

 

Aquesta integració fa que sigui un projecte actual i viu en constant adaptació a les tendències educatives de cada moment.

 
ICONA 1

Serveis

Amplitud d’horari i flexibilitat per donar el màxim servei a les famílies

Cuina pròpia, cocció diària, alimentació sana, saludable i amb productes de qualitat i proximitat.

Aules i espais nous, lluminosos i segurs, amb zones exteriors de pati d’us exclusiu.