Primària

El nostre objectiu és aconseguir la formació competencial de tots els alumnes perquè desenvolupin i adquireixin les habilitats que els preparin pels reptes de l’etapa de secundària i els converteixin en GRANS persones!

Treball per competències

Les competències són l’eix vertebrador del nostre procés educatiu i són la base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement dels alumnes.

Innovació contínua

Donem continuïtat als projectes iniciats a Infantil, cercant una pedagogia activa amb programes concrets d’Intel·ligències múltiples, AICLE -per afavorir l’aprenentatge en l’ús de la llengua anglesa en matèries no lingüístiques-, aprenentatge i servei -per estimular el desenvolupament personal i social de l’alumne-, programació i robòtica -per desenvolupar el pensament matemàtic i la visió espacial-, aprenentatge cooperatiu -en el treball de totes les matèries per afavorir la cooperació en la producció de les seves feines-, i molt més.

Seguiment personalitzat

L’aconseguim mitjançant un seguiment tutorial dels alumnes amb les seves famílies; una estructura organitzativa que facilita el treball amb grups reduïts; l’orientació,  assessorament i seguiment dels alumnes per part del Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’escola, i amb la plataforma educativa de comunicació amb les famílies.

Aprenentatge de i en Anglès

El Projecte lingüístic del nostre centre, impulsa com a eix vertebrador a tota l’escola, que els nostres alumnes aprenguin i utilitzin l’anglès d’una manera adequada i espontània.