Infantil

L’etapa d’Infantil és per nosaltres on comencem a construir els PILARS  en l’educació que creiem i apliquem durant tota l’escolaritat:

ACOLLIR – ACOMPANYAR – EDUCAR – APRENDRE – SER FELIÇ

 


Seguiment personalitzat i tracte familiar

Ser una escola petita ens facilita conèixer molt bé els nostres alumnes i ells a nosaltres. Aquesta proximitat, sumada a molts suports de dos mestres dins l’aula, ens permet fer un seguiment individualitzat dels nostres alumnes.

Innovació pedagògica:

Innovar ens permet ensenyar de maneres diferents  per donar resposta a les necessitats de cada alumne, fent-los més competents i desenvolupant les seves capacitats.

– Intel·ligències múltiples

– Ús de les noves tecnologies (com les pissarres digitals, tauletes, robòtica)

– Ús de la llengua anglesa des de P3

– Projectes de treball

– Psicomotricitat

– Fomentar l’ús de la música

– Aprenentatge cooperatiu

– Pla lector i apadrinament lector

– Arts escèniques i dansa

– Educació emocional