La felicitat del teu fill

L’escola sempre ha apostat per donar una resposta concreta a totes les necessitats que anem trobant amb la nostra població escolar. D’aquí la creació d’una estructura d’atenció a la diversitat anomenada DOP (Departament, d’orientació psicopedagògica), que, composta per diferents professionals en diferents disciplines, pot abastar la diversitat real que hi ha dins d’una aula, que no deixa de ser un reflex de la nostra societat canviant.

Està format per el/la Cap del Departament (orientador/a escolar), el/la mestre/a d’educació especial i reforç, els/les coordinadors/es i els/les caps d’estudis.

Les funcions del DOP són principalment les següents: valoracions psicopedagògiques, atencions individualitzades de reeducació i reforç, atencions individualitzades a alumnes amb altes capacitats, acollida als alumnes i famílies que inicien l’escolaritat al nostre centre, orientació vocacional i professional als alumnes de 3r i 4rt ESO, coordinació del servei de mediació escolar, coordinació amb els serveis externs (CDIAP, CSMIJ, EAP,..), l’assessorament a les  famílies, als mestres, als professors i  a la direcció del centre en les decisions, entre d’altres.

Inici