Prioritat zona 2

Podeu consultar el  plànol de la Zona 2

En cas de que no estiguin a la zona 2 es pot presentar igualment la preinscripció però no s’alegaran els punts de proximitat del domicili familiar al centre.

En el plànol podran veure delimitat en color vermell l’àrea de proximitat nº 2 a la qual pertany el Col·legi Martí. També veuran la zona d’intersecció 3B, que dóna als alumnes que hi resideixen la mateixa puntuació que dóna als alumnes de la zona 2 però tan sols per anar al Col·legi Martí. A les àrees d’intersecció les dues voreres del carrer que les delimita estan incloses dins l’àrea.


Oferta de places

Preinscripció

Matrícula

Inici pag.