Dates matrícula

Dates de matrícula pel curs 2020/2021

Presentació de matrícula: 

  • Segon cicle d’educació infantil (P3), educació primària i primer curs d’educació secundària obligatòria: del 16 al 22 de juny, ambdós inclosos.
  • Segon, tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas de l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre: del 29  de juny al 3 de juliol, ambdós inclosos.
  • Educació secundària obligatòria pendent de l’avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 5 al 7 de setembre (pendent), ambdós inclosos.

Documentació (pendent)

– Full Matrícula  imprès 2019/20 

– Full autoritzacions imprès 2019/20

– Carta compromis educatiu imprès EIP, imprès ESO 

– Full dades bancàries imprès

– Fotocopia llibre de família o partida de naixement

– Fotocòpia DNI dels pares (sinó l’heu presentat en preinscripció)

– Fotocòpia DNI de l’alumne (si en té)

– Fotocòpia carnet de vacunes o certificat mèdic oficial

– 2 fotos carnet a Educació Infantil.

– Fotocòpia Targeta Sanitari (Catsalut)

– Fotocòpia informe o avaluacions del curs actual (últimes notes)

– En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència on s’especifica qui té la custòdia del fill.

 

Inici Pag.