Secundària

El nostre objectiu és aconseguir que els nois i noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i adaptar-se als canvis que es trobaran al llarg de la seva vida, per esdevenir persones preparades i capaces de ser crítiques en una societat plural, diversa i en canvi continu.


Recursos innovadors

Treballem amb ordinadors portàtils, pissarres digitals interactives, recursos Moodle i blogs, programació Scratch i robòtica; amb metodologies com el treball per projectes, l’aprenentatge cooperatiu i les rutines de pensament; i activitats atractives per treballar les matemàtiques i les llengües, com la Olimpíada matemàtica o l’hora de la lectura; i l’Aprenentatge i Servei que ens ajuda a formar alumnes competents, motivats per aprendre i preparats per la vida, fent serveis a la comunitat.

Valorem la diversitat: 

Entenem que els alumnes tenen diferents ritmes d’aprenentatge i, per això, fem grups reduïts. Al ser una escola propera i familiar i disposar d’assessorament psicopedagògic, assegurem un acompanyament molt personalitzat als alumnes. La plataforma educativa, ens permet treballar família i escola diàriament, i estar sempre informats de l’evolució dels alumnes. I afavorim i potenciem la cultura de la mediació per la resolució dels conflictes entre alumnes i reforcem l’atenció individualitzada per aquells que ho necessiten.

Orientació personalitzada:  

Disposem de la figura de l’orientador escolar que, conjuntament amb el tutor, ofereix un assessorament individualitzat als alumnes al finalitzar l’etapa, per poder seguir amb èxit els estudis post obligatoris tenint en compte les seves inquietuds i aptituds.