LA FELICITAT DEL TEU FILL EL NOSTRE COMPROMÍS

 

   

A l’etapa d’educació infantil es consoliden i s’amplien les primeres adquisicions dels nostres infants. El currículum d’aquesta etapa es centra en el desenvolupament de les capacitats. Unes capacitats estructurades en quatre eixos:

  • Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
  • Aprendre a pensar i a comunicar.
  • Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
  • Aprendre a conviure i habitar el món.

Aquestes capacitats impliquen la possibilitat d’utilitzar els coneixements i les habilitats adquirides de manera transversal i interactiva en diferents situacions i contextos.
Inici pag.