Organigrama

Director pedagògic

 • Sotsdirector i DOP (departament d’orientació psicopedagògica)
  • Cap d’estudis EIP
   • Coordinador d’Educació Infantil i Cicle Inicial
   • Coordinador metodològic d’Educació Infantil i Cicle Inicial
    • Mestres i especialistes d’Educació Infantil
    • Mestres i especialistes d’Educació Primària
   • Coordinador de Cicle Mitjà i Cicle Superior
   • Coordinador metodològic de Cicle Mitjà i Cicle Superior
    • Mestres i especialistes de Cicle Mitjà
    • Mestres i especialistes de Cicle Superior
  • Cap d’estudis ESO
   • Cap de departament de Ciències
    • Professors i especialistes de Ciències
   • Cap de departament d’Humanitats
    • Professors i especialistes d’Humanitats
   • Cap de departament d’Expressió
    • Professors i especialistes d’Expressió