alumnes de academia mart- sta margarita - 1-3-62

Més de 60 anys d’història

El Col·legi Martí inicia la seva existència el setembre de 1958, a l’avinguda Jaume I de Terrassa. Ja hem celebrat el 60è aniversari! Aquest primer edifici es va construir per portar a terme la il·lusió d’educar i formar els fills dels veïns del barri de Sant Pere, l’actual Sant Pere Nord.

L’any 1967 vam traslladar les dependències de l’escola a l’emplaçament actual de l’edifici d’Educació Infantil i Primària (EIP), al carrer Manresa 135. Es va iniciar amb el nom d’Acadèmia Martí perquè, a més de l’ensenyament reglat, donàvem classes d’idiomes, comerç, comptabilitat, batxillerat, etc. Més tard, al deixar de fer aquests estudis, li vàrem canviar el nom d’Acadèmia pel de Col·legi. Per millorar el servei a les famílies vàrem sol·licitar la subvenció en el primer curs de la seva implantació per a centres privats, el curs 1972-73, i ens fou concedida. De les hores ençà tots els cursos anàrem rebent la subvenció al 100%. A l’actualitat tenim tota l’Educació Infantil i Primària, i l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) concertada.

Amb interès per donar continuïtat al tipus d’ensenyament escollit pels pares i amb molta il·lusió vam encetar l’any 1996 els estudis de l’ESO en un nou edifici situat a la travessera dels carrers Roca i Roca i Dr. Ferran. El primer any vàrem iniciar amb dues línies els cursos de primer i tercer d’ESO i el vuitè restant del sistema educatiu anterior (EGB) i el curs 1997-98, vam completar dues línies de primer a quart d’ESO.

El curs 2013-14 vam remodelar els accessos de l’edifici de primària i el 2014-15 vam inaugurar les noves pistes esportives. L’esforç de l’equip directiu, el treball del claustre de mestres i professors, i el model educatiu que oferim fa que any rere any ens guanyem la confiança dels pares.