Durant aquests dies de confinament alumnes, famílies, professors i treballadors de l’escola s’han organitzat sota la direcció de la professora de música Mar Puig per a crear aquest vídeo. El missatge és clar, ens tornarem a abraçar!