L’EDUCACIÓ DEL TEU FILL EL NOSTRE COMPROMÍS

Dates de matrícula pel curs 2018/2019 

Presentació de matrícula: 

  • Segon cicle d’educació infantil (P3), educació primària i primer curs d’educació secundària obligatòria: del 21 al 27 de juny de 2018, ambdós inclosos.
  • Segon, tercer i quart curs d’educació secundària obligatòria o de confirmació de plaça assignada en cas de l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre: del 25 al 29 de juny de 2018, ambdós inclosos.
  • Educació secundària obligatòria pendent de l’avaluació de setembre (matrícula extraordinària): del 5 al 7 de setembre de 2018, ambdós inclosos.

Documentació que cal presentar

– Full Matrícula  imprès 2018/19

– Full autoritzacions imprès

– Carta compromis educatiu imprès EIP, imprès ESO

– Full dades bancàries imprès

– Fotocopia llibre de família o partida de naixement

– Fotocòpia DNI dels pares (sinó l’heu presentat en preinscripció)

– Fotocòpia DNI de l’alumne (si en té)

– Fotocòpia carnet de vacunes o certificat mèdic oficial

– 2 fotos carnet a Educació Infantil.

– Fotocòpia Targeta Sanitari (Catsalut)

– Fotocòpia informe o avaluacions del curs actual (últimes notes)

– En cas de separació o divorci, fotocòpia de la sentència on s’especifica qui té la custòdia del fill.

 

Inici Pag.