LA FORMACIÓ DEL TEU FILL EL NOSTRE COMPROMÍS

   

 

L’educació primària és fonamental en la formació dels nostres alumnes.

El currículum d'aquesta etapa es centra en:
  • L’adquisició de les competències bàsiques, que treballem transversalment, són l’eix vertebrador del nostre procés educatiu i són la base del desenvolupament personal i de la construcció del coneixement.
  • L’aplicació dels instruments necessaris per adquirir nous aprenentatges.
  • La competència comunicativa lingüística i audiovisual la treballem a través de la conversa, l’expressió escrita i l’ús de les pissarres digitals interactives que tenim a les aules i amb la gestió de les tres llengües: català, castellà i anglès.
  • Una part de la competència artística i cultural s’imparteix en llengua anglesa.
  • Donada la importància que tenen les Tècniques d’Aprenentatge i Comunicació (TAC), a la nostra escola treballem la informàtica des de 1r i en grups desdoblats per tal de poder donar una atenció més individualitzada
  • Els hàbits de treball i d’estudi, amb deures diaris i controls d’avaluació, ajuden als nostres alumnes a conduir el seu propi aprenentatge, com ens proposa la competència d’aprendre a aprendre.
  • L’adquisició dels valors personals, com la responsabilitat, l’autoestima, el respecte, la creativitat, la perseverança i el control emocional ens endinsa en la competència d’autonomia i iniciativa personal.Els continguts curriculars de les diferents àrees contribueixen a l’adquisició d’aquelles competències específiques per conviure i habitar el món.

Podríem destacar com a trets distintius del nostre Projecte Educatiu:
  • La introducció de la nova metodologia de “Perspectiva de Projectes de treball”.
  • L’estructura d’atendre a la diversitat per potenciar una atenció més individualitzada (desdoblaments, suports, plans individualitzats, valoracions psicopedagògiques…) – El treball tutorial a través d’una plataforma digital que permet que les famílies disposin d’una informació diària dels seus fills.- I també valorem molt la relació família-escola, per aquest motiu duem a terme una reunió amb els pares a principi del curs i diverses tutories durant el curs amb cada família, i tot això es complementa amb el tarannà de ser una escola petita, familiar i oberta a tothom.

Inici pag.