El dimecres 7 de febrer els alumnes de 3r d’ESO van dur a terme el taller “Parlem de l’alcohol”, que forma part del conjunt d’activitats de tutoria. El taller el realitza la Fundació: Alcohol y Sociedad.

El taller treballa una sèrie de temes claus com són: el circuit que segueix l’alcohol en el cos, els motius pels quals els adolescents NO han de beure alcohol, les conseqüències de l’abús d’alcohol a curt i llarg termini i la incompatibilitat entre l’alcohol i la conducció. També van poder treballar de forma pràctica el càlcul de la graduació d’alcoholèmia que produeixen les diferents begudes alcohòliques i la conseqüències físiques sobre el cos humà que es deriven, a més de les sancions econòmiques i delictives que impliquen en cas de barrejar alcohol i conducció.
Finalment, un dels grups van poder treballar un joc per grups que permetia posar en pràctica els coneixements adquirits pels alumnes.